Tài khoản không tồn tại
  Đăng nhập thành công
Đăng ký
English English

Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài

Địa chỉ: Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Email: thanh@globalnetwork.com.vn


Vướng mắc về hàng nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng thuộc diện quản lý của Bộ Công Thương 2015

Tác giả : Admin | 20 - 04 - 2015 | 7:59 AM | 2357 Lượt xem

Ngày 3-12-2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 11039/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này.

Chi cục HQCK cảng Dung Quất kiểm tra hàng NK. Ảnh: Công Danh

Theo đó, tại Điều 1 Quyết định số 11039/QĐ-BCT công bố kèm theo quyết định này Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, với 6 nhóm mặt hàng kèm theo phụ lục. Tuy nhiên, tại Điều 2 của quyết định này lại thể hiện nội dung giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Lãnh đạo Bộ Công Thương công bố Danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương phù hợp với yêu cầu quản lý. Với nội dung quy định khác nhau giữa Điều 1 và Điều 2 như nêu trên, cơ quan Hải quan không biết phải thực hiện như thế nào.

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Quyết định trên còn viện dẫn các văn bản sẽ được điều chỉnh bởi quyết định như: Tại nhóm mặt hàng số 1 của Danh mục kèm theo, đối với sản phẩm dệt may có mã HS 6309 quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định số 11039/QĐ-BCT được điều chỉnh bởi Thông tư 32/2009/TT-BCT ngày 5-11-2009 của Bộ Công Thương. Căn cứ biểu thuế XNK hiện hành, mặt hàng có mã HS 6309 được định danh là quần áo, sản phẩm dệt may đã qua sử dụng khác là mặt hàng cấm nhập khẩu theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 của Chính phủ. Như vậy, đối với những mặt hàng khác bị điều chỉnh bởi Thông tư 32/2009/TT-BCT, nhưng không thuộc mã HS 6309 thì khi nhập khẩu, cơ quan Hải quan phải thực hiện như thế nào? Cụ thể như hiện nay, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi có rất nhiều tờ khai nhập khẩu mặt hàng vải và sản phẩm vải với các mã HS như sau: 5513, 5515, 5504, 5807,….Tất cả các tờ khai này điều được hệ thống VNACCS phân luồng Vàng với mã tiêu chí phân luồng ghi: “Giấy kiểm tra chất lượng theo 32/2009/TT-BCT”. Qua kiểm tra, đối chiếu danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 11039/QĐ-BCT thì chỉ có sản phẩm dệt may có mã HS 6309 mới phải kiểm tra chất lượng.

Tại nhóm mặt hàng số 6 của Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 11039/QĐ-BCT, điều chỉnh Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 9-4-2012 của Bộ Công Thương, trong đó có mặt hàng “Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại dùng trong công nghiệp” (mục 6.7) thuộc mã HS 7306. Tuy nhiên hiện tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi khi nhập khẩu các mặt hàng “Ống thép” thuộc mã 730439, 730449, 730459,… vẫn bị điều chỉnh bởi Thông tư số 08/2012/TT-BCT nêu trên.

Tương tự đó là các mặt hàng “Rơ le dòng điện dò” (mục 6.16) thuộc mã HS 85364190 ban hành kèm theo Danh mục quyết định 11039/QĐ-BCT, nhưng khi nhập khẩu mặt hàng “Rờ le” có mã HS 85364190 hay mặt hàng “Chốt cắm” có mã 85369039 và mã 85365099; hoặc quy định mặt hàng “Cáp điện phòng nổ” (mục 6.17) thuộc mã HS 8584 kèm theo danh mục trên, nhưng khi nhập khẩu các mặt hàng như “Dây dẫn điện” có mã số 85444923 thì hệ thống vẫn phân luồng vàng với mã tiêu chí phân luồng là: “Giấy kiểm tra chất lượng theo 08/2012/TT-BCT”.

Để thống nhất thực hiện các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan nên sớm trao đổi với Bộ Công Thương và có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn Hải quan địa phương thực hiện, nhằm giảm tỷ lệ kiểm tra luồng Vàng và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thông quan hàng hóa. Đây là biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18-3-2014 của Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ


Tag:
 • ,
 • Share: 


  Đối tác của chúng tôi
  Thông tin chung

     Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
     (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

  Copyright 2014 Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài