Tài khoản không tồn tại
  Đăng nhập thành công
Đăng ký
English English

Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài

Địa chỉ: Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Email: thanh@globalnetwork.com.vn

1 Sơ lược công ty Đông Tài Global

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Logistics, chúng tôi luôn hướng tới chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu và làm hài lòng khách hàng trên mọi phương diện hoạt động.

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua.

2 Quyết định 11039/QĐ-BCT năm 2014

Quyết định 11039/QĐ-BCT năm 2014 công bố Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

3 Thông tư 38/2015/TT-BTC về thuế và hải quan

1. Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình xếp, dỡ, vận chuyển, lưu giữ tại kho, bãi, cảng, khu vực cửa khẩu

2. Kiểm tra các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp

3. Kiểm tra thực tế hàng hóa

4. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu

5. Biên bản bàn giao hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

6. Sử dụng tờ khai hải quan điện tử

7. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

4 Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng Đường sắt 2015

Ngày 21/1/2015, Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-ĐS về việc ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng Đường sắt.

5 Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Thông tư 164/2013/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013

6 Nghị định 17/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014

Nghị đinh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

7 Hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế

Thông tư hướng dẫn kiểm dịch y tế của Bộ Y tế số 46/2014/TT-BYT ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2014 

8 Quyết định 988/QĐ-TCHQ

Về việc ban hành quy trình thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Gồm:

1. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa;

2. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài;

3. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu;

4. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất;

5. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc trường hợp đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế;

6. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất;

7. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ;

8. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;

9. Phụ lục: Quy định một số mẫu dấu, bảng biểu thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

9 Quyết định 103/QĐ-TCHQ năm 2011

Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

10 Thông tư 42/2014/TT-BCT Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Từ ngày 02/01/2015, Thông tư số 42/2014/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, một số thay đổi đáng chú ý về thủ tục cấp và kiểm tra C/O


Đối tác của chúng tôi
Thông tin chung

   Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
   (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Copyright 2014 Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài