Tài khoản không tồn tại
  Đăng nhập thành công
Đăng ký
English English

Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài

Địa chỉ: Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Email: thanh@globalnetwork.com.vn

Giám đốc điều hành

Trụ sở Hải Phòng

Xuất khẩu
 • Tr.P Xuất
 • NV chứng từ XK HP
Nhập Khẩu
 • Tr.P Nhập
 • NV chứng từ NK
 • NV Kho hàng HPG
Logistics
 • NV giao nhận Hải Phòng
 • NV chứng từ Log HP
Kế toán
 • Kế toán trưởng
 • Kế toán viên
Kinh doanh
 • NV kinh doanh HP

CN Hà Nội

Kinh doanh
 • NV kinh doanh
Hàng không
 • NV giao nhận Hà Nội
 • NV NK Hà Nội
 • NV XK Hà Nội

CN Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng Đà Nẵng

Văn Phòng Thanh Hóa

Văn Phòng Hải DươngĐối tác của chúng tôi
Thông tin chung

   Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
   (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Copyright 2014 Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài