Tài khoản không tồn tại
  Đăng nhập thành công
Đăng ký
English English

Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài

Địa chỉ: Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Email: thanh@globalnetwork.com.vn


Hướng dẫn cách khai báo TKHQ Phi mậu dịch (Cơ quan / Cá nhân) (13/04/2015)

Tác giả : Admin | 27 - 04 - 2015 | 8:34 AM | 10514 Lượt xem

1/  Theo TT 38/2015/TT-BTC, từ ngày 01/04/2015, các tờ khai hàng Phi Mậu Dịch sẽ được khai báo trên Hệ thống VNACCS cụ thể như sau:

 Hàng xuất PMD:

 - Hàng xuất PMD cơ quan, tổ chức: Khai trên VNACCS, mã loại hình H21.

 - Hàng PMD cá nhân: Làm tờ khai thủ công theo mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu HQ/2015/XK ban hành kèm TT 38 (trên mã loại hình ghi thêm H21).

 Hàng nhập PMD:

 - Hàng nhập PND của cơ quan, tổ chức: Khai trên VNACCS, mã loại hình H11.

 - Hàng nhập PMD cá nhân: Làm tờ khai thủ công theo mẫu Tờ khai hàng hóa nhập khẩu HQ/2015/NK ban hành kèm Phụ lục 04 TT38 (trên mã loại hình ghi thêm H11).

Lưu ý khi khai báo hải quan hàng PMD cho tổ chức không có MST:

- Trường hợp các "tổ chức phi chính phủ", Văn phòng đại diện... (Các "tổ chức" không có MST hoặc không có giấy phép kinh doanh tại VN...) khi khai tờ khai Phi Mậu Dịch phải UỶ THÁC cho 1 Công ty là Đại Lý HQ (Không phải Forwarder nha) khai tờ khai Phi Mậu Dịch giùm và dùng chính CKS của Cty Đại Lý Hải quan khai và chịu trách nhiệm pháp lý tờ khai.

- Trên tờ khai thể hiện người Nhập Khẩu: chính là Công ty Đại Lý HQ.

- Mục Người Uỷ Thác: nhập vào tên người Uỷ thác (không cần nhập MST).

- Ghi chú Khác: Nhập Tên Công ty Ủy Thác.

 - Giấy Uỷ Quyền cho Công ty Đại Lý HQ (nộp bản chính cho HQ).

Một số tiêu chí cần lưu ý khi khai tờ khai Phi Mậu Dịch:

Về cơ bản tờ khai Phi Mậu Dịch sẽ được khai trên tờ khai VNACCS và các tiêu chí cũng giống tờ khai Kinh Doanh VNACCS. Đặc Biệt: Quan trọng nhất là tiêu chí Trọng Lượng, Số Kiện và Danh Sách Hàng.

 - Số B/L hoặc AWB (Master / House): bắt buộc phải có, hàng đã về VN thì phải có số Bill rõ ràng.

- Số INVOICE: nếu không có, DN điền vào “KHONGCO”, các tiêu chí khác trên INVOICE nha: Mã Điều Kiện Giá Hoá Đơn hoặc Phương Thức Thanh Toán DN có thể điền vào nhưng trên HQ sẽ không xét các tiêu chí này. (Khuyến cáo nên điền vào: CIF và TTR).

 - Mã Phân Loại Giá Hoá Đơn: nếu DN có Invoice thì tại mục này DN điền vào “B” - Hoá Đơn Cho hàng hoá không phải trả tiền.

- Mã Phân Loại Khai Trị Giá: “6” - Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch.

- Mã Biểu Thuế NK + Thuế VAT: giống y chang như tờ khai Mậu Dịch.

BỘ HỒ SƠ PHI MẬU DỊCH CƠ QUAN GỒM (phải sắp xếp theo thứ tự nha):

1/ Phiếu đăng ký kiểm tra hàng hoá (Phiếu Kiểm Hoá).

 2/ Bản Photo Tờ Khai.

 3/ Tờ Khai PMD.

 4/ Giấy Giới Thiệu.

 5/ Công Văn Nhập Hàng Phi Mậu Dịch.

 6/ Vận Đơn.

7/ Giấy tờ khác... (nếu có).

 Lưu ý: Ghi rõ NGÀY, THÁNG, NĂM, HỌ TÊN, CHỨC DANH NGƯỜI KÝ TỜ KHAI.

2. Khai HQ Hàng Quá Cảnh: DN không khai từ xa nữa mà sẽ chuyển sang Khai Tờ Khai Vận Chuyển OLA:

- Lưu Ý: một số tiêu chí trong tờ khai OLA đối với hàng quá cảnh.

- Cờ báo Nhập Khẩu/Xuất Khẩu: “C” - Loại Khác.

- Mã PTVC: “6” – Máy Bay.

- Mã mục đích vận chuyển: “CTR” – Hàng hoá quá cảnh.

- Loại hình vận tải: “PT” – vận chuyển hàng hoá chuyển cảng.

- Mã Chịu Sự Giám Sát HQ (xếp hàng): “02B1A03” - Kho TCS hoặc “02B1A04” - Kho SCSC.

- Cảng / Cửa Khẩu / ga xếp hàng: “VNSGN” - HOCHIMINH.

- Mã Chịu Sự Giám Sát HQ (dỡ hàng): chọn Mã Địa Điểm Lưu Kho nơi hàng đến. (Vd: Hàng vận chuyển từ Kho TCS Sân bay Tân Sớn Nhất đến Cửa Khẩu Hoa Lư – Bình Phước. Chọn Mã Đĩa Điểm: “61BAGBA” - CCHQCK QT HOA LU).

- Cảng / Cửa Khẩu / ga dỡ hàng: chọn tương ứng với Mã Chịu Sự Giám Sát HQ như trên.

- Tuyến đường: ghi gắn gọn tuyến đường đi qua 13 ký tự: VD: SAN BAY TSN - QUOC LO 1A - HOA LU.

            3/ Đối với Tờ Khai Tạm Nhập-Tái Xuất (hoặc Tạm Xuất-Tái Nhập) Lưu ý một số điều sau:

a. Tờ khai Tạm Nhâp - Tái Xuất TNTX (hoặc Tạm Xuất - Tái Nhập TXTN): sẽ quản lý theo số lượng và thời gian TÁI XUẤT.

b. Nếu DN khai Sai 2 tiêu chí trên hoặc DN phải Hủy tờ khai TÁI XUẤT (do sai 10 tiêu chí bắc buộc phải Hủy ) và khai lại tờ mới thì bắt buộc DN phải làm nghiệp vụ Khai Báo Danh Mục Tạm Nhập Tái Xuất TIA/TIB để điều chỉnh + Công Văn Giải Trình trước khi khai Tờ TÁI XUẤT mới.


Tag:
Share: 


Đối tác của chúng tôi
Thông tin chung

   Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
   (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Copyright 2014 Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài