Tài khoản không tồn tại
  Đăng nhập thành công
Đăng ký
English English

Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài

Địa chỉ: Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Email: thanh@globalnetwork.com.vn


Tăng mức phạt xe chở quá tải 2015

Tác giả : Admin | 07 - 01 - 2015 | 10:54 AM | 65996 Lượt xem

Theo Nghị định 107/2014 của Chính phủ, người điều khiển xe ôtô tải, máy kéo và các loại xe tương tự chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 100% sẽ bị phạt tiền từ 7 đến 8 triệu, đồng thời phải hạ phần hàng quá tải và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng.

 Chủ xe ôtô để người làm công, người đại diện điều khiển xe chở hàng quá tải sẽ bị phạt tiền 32-36 triệu đồng với tổ chức, 16-18 triệu đồng với cá nhân. Trường hợp tổng trọng lượng xe vượt tải trọng cho phép của cầu, đường trên 100% cũng sẽ bị phạt với mức như trên, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.

I. Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ về bổ sung Nghị định số 171 với một số nội dung cơ bản thay đổi sau:


1. Tăng nặng mức phạt lũy tiến tỷ lệ tương ứng với mức vi phạm vượt trọng tải cho phép, cụ thể bổ sung khoản 8, 9 và 10 thay thế điểm h, k tại khoản 5 của Điều 30 Nghị định 171:
- Khoản 8: Tăng lên xử phạt 12-14 triệu đồng đối với cá nhân và 24-28 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe để vi phạm trọng tải phương tiện vượt trên 40% đến 60% quy định;
-  Khoản 9: Tăng lên xử phạt 14-16 triệu đồng đối với cá nhân và 28-32 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe để vi phạm trọng tải phương tiện vượt trên 60% đến 100% (vượt tải trọng cầu đường trên 50% đến 100%) quy định;
- Khoản 10: Tăng lên xử phạt 16-18 triệu đồng đối với cá nhân và 32-36 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe để vi phạm trọng tải phương tiện vượt trên 100% (vượt tải trọng cầu đường trên 100%) quy định
Hiện tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định phạt 4 triệu đồng đối với cá nhân và 8 triệu đồng đối với tổ chức về hành vi vi phạm này.
2. Tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi xếp hàng hóa lên xe:
- Bổ sung điểm e Khoản 2 Điều 28: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện: Xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 40%.
Hiện tại trong Nghị định 171 chỉ quy định mức xử phạt chung từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi xếp hàng hóa lên xe ô tô vượt quá trọng tải thiết kế được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.
3. Giảm thời gian tước Giấy phép lái xe (Giảm áp lực đối với người lái xe khi vi phạm quy định ở mức độ chưa đến mức nghiêm trọng để có cơ hội sửa sai và bảo đảm quyền lợi cho người lao động):
- Khoản 1 Điều 24: Không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng đối với hành vi chở vượt quá trọng tải cho phép từ trên 10% đến 40% đối với xe tải nhỏ hơn 5 tấn và trên 10% đến 30% đối với xe tải từ 5 tấn trở lên.
Hiện tại trong Nghị định số 171/2013/NĐ-CP đang quy định tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng đối với hành vi này.
- Điểm a Khoản 5: Đối với hành vi vi phạm chở quá tải từ trên 40% đến 60%, sửa đổi giảm tước Giấy phép lái xe từ 02 tháng xuống còn 01 tháng.
Hiện tại trong Nghị định số 171/2013/NĐ-CP đang quy định nếu vi phạm trên 40% đến 60% sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng.
4. Bên cạnh việc giảm thời gian tước Giấy phép lái xe, đối với hành vi cố tình vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải phương tiện ở mức nghiêm trọng, Nghị định 107 đã bổ sung mức xử phạt tăng nặng đối với người lái xe vi phạm, cụ thể:
- Bổ sung Khoản 7 Điều 24 phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên 100% (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 03 tháng.
Hiện tại trong Nghị định 171 chưa quy định nội dung này.
5. Quy định buộc phải điều chỉnh thùng xe nếu tái phạm chở quá tải trọng cho phép
Nghị định 107/2014/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm quy định tại Khoản 8, Điểm a Khoản 9; Khoản 10 (bổ sung tại Điều 30 Nghị định 171) nếu tái phạm đối với cùng một phương tiện mà phương tiện đó có thùng xe không đúng theo quy định hiện hành thì còn bị buộc phải thực hiện điều chỉnh thùng xe theo đúng quy định hiện hành và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông.
Nội dung này chưa được quy định trong Nghị định 171, tuy nhiên được đưa vào Nghị định 107 để bảo đảm ngăn chặn hành vi cố tình vi phạm chở quá trọng tải, quy định này cũng tạo thuận lợi để chủ các phương tiện đang lưu hành hiện có thùng xe không đúng quy định hiện hành vẫn được hoạt động nếu chở đúng trọng tải quy định.

Chi tiết Nghị định 107/2014/NĐ-CP: http://dongtaiglobal.com/upload/images/107-ND.signed_.pdf

 


Tag:
Share: 


Đối tác của chúng tôi
Thông tin chung

   Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
   (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Copyright 2014 Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài