Tài khoản không tồn tại
  Đăng nhập thành công
Đăng ký
English English

Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài

Địa chỉ: Trụ sở chính: Phòng 202-204, tòa nhà Tasaco, Km 104+200 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (84) 313 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 313 979494

Email: thanh@globalnetwork.com.vn

Giám đốc điều hành

Trụ sở Hải Phòng

Xuất khẩu
  • Tr.P Xuất
  • NV chứng từ XK HP
Nhập Khẩu
  • Tr.P Nhập
  • NV chứng từ NK
  • NV Kho hàng HPG
Logistics
  • NV giao nhận Hải Phòng
  • NV chứng từ Log HP
Kế toán
  • Kế toán trưởng
  • Kế toán viên
Kinh doanh
  • NV kinh doanh HP

CN Hà Nội

Kinh doanh
  • NV kinh doanh
Hàng không
  • NV giao nhận Hà Nội
  • NV NK Hà Nội
  • NV XK Hà Nội

CN Tp Hồ Chí MinhĐối tác của chúng tôi

Thông tin chung

   Trụ sở chính: Phòng 202-204, tòa nhà Tasaco, Km 104+200 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
   (84) 313 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 313 979494

Copyright 2014 Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài